Դասացուցակ

1. Ֆիզկուլտուրա
2. Ռուսաց լեզու
3. Հանրահաշիվ
4. Կենսաբանություն
5. Հասարակագիտություն
6. Հայոց լեզու


1. Քիմիա
2. Գրականություն
3. Երկրաչափություն
4. ՀԵՊ
5. Անգլերեն
6. Աշխարհագրություն


1. Ֆիզիկա
2. Անգլերեն
3. Հայոց լեզու
4. Ռուսերեն
5. Հանրահաշիվ
6. Պատմություն


1. Երկրաչափություն
2. Հայոց լեզու
3. Կենսաբանություն
4. Հասարակագիտություն
5. Ֆիզիկա
6. Դասղեկի ժամ


1. Հանրահաշիվ
2. Քիմիա
3. Հայոց պատմություն
4. Ֆիզկուլտուրա
5. Ֆիզիկա
6. Գրականություն


1. Հայոց պատմություն
2. Ինֆորմատիկա
3. Աշխարհագրություն
4. ՆԶՊ
5. Ֆիզկուլտուրա
6.Դասարանի գերազանցիկներ


John

Մարիամ Ավետիսյան

Խնուշինակի միջն․ Դպրոցի սան,«ԵՍ» կրթական հիմնադրամի ուսանող


John

Էմին Թևոսյան

Խնուշինակի միջն․ Դպրոցի սան,«ԵՍ» կրթական հիմնադրամի ուսանող

Արա հլը սրանց ներվերը


By Արա Մուսայելյան